20 marca 2023
Breaking News

Nawóz Trawnik Formuła Mech Do Trawników Z Mchem 30Kg Luvena

138.00 

Opis

TRAWNIK FORMUŁA MECH LUVENA 30 KG

„Trawnik – formuła mech” to bardzo skuteczny, granulowany nawóz mineralny. Dzięki specjalnej formule składników pokarmowych nawóz ten polecany jest szczególnie do nawożenia trawników zniszczonych i podatnych na krzewienie się chwastów i mchów. Większa zawartość azotu i żelaza powoduje zwiększenie intensywności wzrostu traw oraz podwyższenie odporności na wpływ środowiska hamującego ich rozwój. Zawarte w nim składniki pokarmowe są z łatwością przyswajane przez rośliny i poprawiają strukturę gruzełkowatą gleby. Można go również stosować do nawożenia nowo założonych trawników.

SKŁAD CHEMICZNY

15,5% (N) AZOTU CAŁKOWITEGO

20,5% (S) siarki całkowitej

5,0% (Fe) żelaza całkowitego

WŁAŚCIWOŚCI

szczególnie polecany do trawników zniszczonych i podatnych na wzrost mchów i chwastówposiada dużą zawartość żelazaforma granulek ułatwia równomierny siew

DAWKOWANIE I SPOSÓB NAWOŻENIA

Określone w dlaszej części dawkowanie zostało wyliczone na podstawie średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe.

Trawniki wieloletnie – nawożenie w ilości 3-5 kg/100m2 jednorazowo lub kilkakrotnie.

Trawniki w pierwszym roku użytkowania – dawkę nawozu należy zmniejszyć do 2-4 kg/100m2.

W okresie jesiennym (wrzesień – październik) zalecamy zastosowanie nawozu „Jesienny Trawnik” w ilości 3-4 kg/100m2. Należy unikać rozsiewania nawozu na mokrą trawę. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując nawóz po skoszeniu trawy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WARUNKI BHP

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaż opakowanie lub etykietę. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Nawóz może powodować powstawanie brunatnych plam na elementach betonowych, ceramicznych i kamiennych. W przypadku rozsypania nawozu (w szczególności na wyżej wymienione powierzchnie) należy niezwłocznie go zebrać, a pozostałość zmyć wodą. W przypadku powstania brunatnych plam należy przemyć je roztworem kwasu cytrynowego.

Nawóz Trawnik Formuła Mech Do Trawników Z Mchem 30Kg Luvena 138,00 PLN

lampa stojąca podłogowa, geranium w ogrodzie, łącznik żaluzjowy, ogródek w skrzyniach, szlifowanie wiertarką, części manitou

yyyyy